söndag 23 oktober 2011

“Some of it’s just transcendental, some of it’s just really dumb…” – Stephin Merritt

Peter Gabriel, The Book of Love

söndag 31 oktober 2010

Vi bygger folkkyrkan, skrev Jutta Urpilainen

Jag vill tacka SDP:s ordförande Jutta Urpilainen för hennes insändare i Kyrkpressen nr 43 (28.10.2010) s. 13. Hon skriver om folkkyrkans viktigaste uppgifter som har samlat socialdemokratiska församlingsmedlemmar att bilda kandidatlistor och rösta i församlingsvalet. Den här saken har inte fått tillräcklig uppmärksamhet på svenskt håll.

För det första beskriver hon kyrkans viktiga uppfostringsroll i vårt samhälle bland barn och ungdomar. Hon tillägger att hennes positiva barndomsminnen fick henne att medverka som hjälpledare på flera skriftskolläger.

För det andra vill hon att kärleken till nästan ska synas i församlingarnas verksamhet. Diakoniarbetet kompletterar och stöder socialarbetet i många kommuner som inte längre klarar sig utan hjälp.

Det som jag gillar bäst är den tredje saken hon nämner, att socialdemokraterna prioriterar missionsarbetet som inte stänger ögonen för den nöd som människor har i fjärran länder. Här vill jag bara tillägga det enhälliga stöd som biskoparna har uttalat för Finska Missionssällskapets och Kyrkans Utlandshjälps gemensamma Matsäkerhetskampanj.

Därför är det viktigt att rösta i församlingsvalet.

torsdag 7 oktober 2010

Ylva Eggehorn på spår av det heliga

BUARP - Barn- och ungdomsarbetets rådplägningsdagar hölls den 5-7 oktober på Åland, i vacker miljö i Finström-Geta församling. Dagarna som KCSA ordnar varje höst för anställda inom Borgå stift inleddes med en Taizémässa i Finströms medeltida stenkyrka där författaren Ylva Eggehorn medverkade. Hon höll också självbiografiska betraktelser under dagarnas bönetider, där hon på ett inspirerande sätt beskrev spår av det heliga i människans liv.

Mötet fortsatte i hotell HavsVidden längst ut mot norra havet på Ålands fastland. Vi som deltog i mötet erbjöds möjligheter till gemensamma förhandlingar och musik, social samvaro och rekreation i badinrättningen med massage och rökbastu, eller ensamma vandringar på naturstigarna och klipporna. Maten var högklassig och inkvarteringen angenäm. Jag har laddat upp några naturbilder från rådplägningsdagarna på Facebook och taggat några av mina FB-kompisar.

fredag 30 april 2010

Mångfald berikar

Glad Valborg!

Jag höll ett föredrag "Invandring med ett mänskligt ansikte inom EU" vid Pensionstagarnas vårmöte i Virdois på måndagen. Arbetarbladet skrev en artikel om mötet, se länken till Arbetarbladet. Under föredraget visade jag Jouko Marttinens bilder av Abel Gebres målningar "Led och dog i Helsingfors", Ekumeniska rådets Fastemanifest 2009 samt delade ut material för de europeiska kyrkornas kampanjår Migration 2010.

http://www.arbetarbladet.fi

Pensionstagarna godkände ett uttalande om kärnfamiljen och mor- och farföräldrars rätt att stanna i Finland som inte ännu finns på webben på svenska, men texten följer säkert det finska uttalandet som finns på deras webbsida. Klicka till "Ajankohtaista" och "Lehtistötiedotteita ja julkilausumia".

http://www.elakkeensaajat.fi

måndag 22 mars 2010

Kristus är uppstånden! - Sannerligen uppstånden!

Publicerad i Borgå svenska domkyrkoförsamlings
påskhälsning 2010


När påsken närmar sig längtar jag att få höra dessa glada utrop i festhögmässan i domkyrkan på påskdagen. Och när barnen sjunger av hjärtans lust och psalmsången blandas med festliga klanger från trumpeter och basuner, då känns det som en Riktig påsk.

Jag brukar också titta på den televiserade ortodoxa liturgin under påsknatten. Många tycker att höjdpunkten är den grekiska kyrkofadern Johannes Chrysostomos påskpredikan som han skrev för över 1600 år sedan. Den har uppskattats av kristna av såväl östlig som västlig tradition och han var så vältalig, att han av sina samtida kallades Chrysostomos som betyder Guldmun.

Johannes började sin predikan med att välkomna alla åhörare till den sköna och ljusa högtiden med de bekanta orden ur Jesu liknelse om arbetarna i vingården. De hade arbetat sedan första, tredje, sjätte, nionde eller elfte timmen. I liknelsen fick de som hade arbetat hela dagen samma lön som de som började lite före solnedgången. Oberoende av om åhöraren var strikt asket eller tog fastan på ett lättare sätt, ville Johannes välkomna alla, eftersom Gud frikostigt förbarmar sig över den sista och delar ut rättvis lön åt den första.

Hur är det med min fasta? Har jag kommit ihåg att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar och avstått någonting till förmån för lidande människor? Osökt går mina tankar vidare till våra nya finländare, som borde vara lika välkomna till vår glada fest som de infödda. Mörkhyade och vita, rika och fattiga, alla är vi lika välkomna till trons fest där förlåtelsen flödar.

Vi behöver inte skämmas över fattigdom eller vara rädda för döden, fortsätter Johannes. Jesus Kristus har sprängt gränserna mellan människorna och bittert omskakat dödsriket. Johannes avslutar: Död, var är din seger? Död, var är din udd? (1 Kor. 15: 55). Kristus är uppstånden och du är störtad. Kristus är uppstånden och demonerna har fallit. Kristus är uppstånden och änglarna glädjer sig. Kristus är uppstånden och livet bor ibland oss. Kristus är uppstånden och inte en enda död fi nns i graven. Ty nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna (1 Kor. 15: 20).